Список на улиците во Чаршијата

Алберт Станиќ (123)
 
Архиепископ Ангелариј (Теодосиј Гологанов)
 
Атанас Бабата (133)
 
Белградска (Покриена чаршија), (111)
 
Битпазарска (394)
 
Бојаџиска (183)
 
Булевар „Гоце Делчев“
 
Нулевар „Крсте Мисирков“ (386)
 
Војдан Чернодрински (124)
 
Градиште (108)
 
Дичо Зограф (381)
 
Дрварска (121)
 
Евлија Челебија (114)
 
11 Март (370)
 
Јоаким Крчовски (127)
 
Јорганџиска (104)
 
Јосиф Михајловиќ (382)
 
Казанџиска (105)
 
Кафтанџиска (206)
 
Ковачка (120)
 
Крушевска
 
Кујунџиска (139)
 
Лазар Танев (110)
 
Леблебиџиска (88)
 
Макарија Фрчковски (379)
 
Маршал Тито
 
Муфтаџиска (411)
 
Никола Мартиновски (192
 
Опинчарска (181)
 
Папуџиска (115)
 
Петар Михов (117)
 
Петар Ѓорѓиев (155)
 
Подграѓе (107)
 
Прохор Пчински (125)
 
Пушкарска (119)
 
Рифат Бурѓевиќ (129)
 
Самарџиска (116)
 
Самоилова (1465)
 
Сарачка (182)
 
Свеќарска (412)
 
Стив Наумов (1493)
 
Терзиска (132)
 
Ќурчиска (102)
 
Шарпланинска
 
Плоштади:
 
Плоштад „Скопска црвена општина“
 

Плоштад пред црквата „Св. Спас“