ВОДИЧ

Турски чај- ги буди сите ваши сетила

Нешто без кое не можете да минете ден во старата чаршија е едноставно најдобриот турски чај.
Се пие секаде низ кафулиљата и чајџилниците низ улиците на старата скопска чаршија.
Да го повикате некого на чаша чај во Турција претставува вистински гест на гостопримство. Ако во Турција ве понудат со чај, не одбивајте, така ќе ја заслужите на вистински начин почитта од домаќинот. Кога и да порачате чај, порачајте го јак.
Read more...
 

Незаборавната турска кујна

Турската кујна спаѓа меѓу 10 најатрактивни светски кујни. Дамнешниот номадски живот, просторот со различната флора и фауна, кои минува низ седум географски зони, и наследството на богатата царска кујна се трите темелни елементи кои влијаат врз гастрономската умешност.

Read more...
 

Култната Менада единствена во Стара чаршија

menada.jpgВо ентериерот на култната Менада се наоѓаат предмети кои експлицитно прикажуваат едно време од Неолитот до денешни денови.
Тука се карактеристичните предмети - реплики на артефактите ископани пред многу години. Најзначајната фигура е Мајката Божица, симбол на плодноста. Античките реплики - чаши за вино, златните маски, сребрени окови од икони, ковани антички монети и сите останати уникатни предмети.
Read more...
 

Architecture in our Old Bazaar

Our Old Bazaar is one of the most beautiful architectures that give characteristic look to Skopje and that remains to live forever in the heart of Skopje. It is a testimony for the most precious buildings that Skopje ever had. With all its churches, coffee shops, restaurants and mosques, it will always remind us that we have a place that everybody admires.

 

Read more...
 

Magic tastes of the Old Bazaar

You won’t be wrong if you decide to take a walk in the Old Bazaar. You just have to imagine the most wonderful tastes in the world and go to the Old Bazaar. It offers you dozens of lovely dishes and beverages for memorable moments. New combination of scents, spices and tastes are coming out from every corner.
But, let’s start slowly. We are in front of the mosque, next to the fountain built in the wall that surrounds the mosque. We go straight ahead through the narrow street that slowly becomes even smaller. We see the tea-shop and we go further on. Right there, on the right side, there is a rather modest buffet “Gallery 7”. That place is our homework for today.  
 
 

Read more...