Златари

Златара Фарко

 


Оваа златара се наоѓа во средината на најдолгата златичарска улица во чаршијата. Овде можете да најдете широк избор на интересен и уникатен накит од злато и сребро.
Повеќе...
 

Златар Кујунџија Филигран “Џељо”

 


Во старата скопска чаршија по долгата златарска улица од далеку ќе го препознаете знакот на златарот, кујунџија и филигран “Џељо”. Овој дуќан успешно опслужува со златен и сребрен накит уште од далечната 1966 година и преставува воедно и најстарата златара во чаршијата.
Повеќе...
 

Златар Речко-К

 


Наспроти ново отворената стоковна куќа “Мост”, на влезот од чаршијата од десна страна се наоѓа дуќанот Златар Речко – К.
Златар Речко – К работи во старата скопска чаршија уште од далечната 1963 година и е пример за долгогодишната егзистенција на занаетите во чаршијата.
Повеќе...
 

Скопските златари со светски дела

Податоците за скопските златари во Старата скопска чаршија сведочат уште од 1369 година. Како прв златар во Скопје се споменува името на Радоја Дубровчанец. Златарскиот еснаф бележи повеќегодишна традиција и истиот е познат како занает кој се пренесува од генерација на генерација.
Повеќе...